Club reglement

Alle clubleden verklaren zich bij inschrijving akkoord met onderstaande reglementen.

 

1. ALGEMEEN

 

2. LIDMAATSCHAP

Lidmaatschap is verplicht bij deelname aan interclub, lessen en stages bij Tennisschool De Berken. Bezoekers voor een losse reservatie en van de bar dienen geen lid te zijn. Het is toch aangeraden voor bezoekers voor losse reservaties om zich ook lid te maken van de club om zo in orde te zijn met de verzekering en om online een terrein te kunnen reserveren. TK De Berken beschouwt een persoon als lid wanneer het lidgeld ook effectief is betaald.

Leden betalen hun lidkaart én de verplichte federatiekaart van Tennis Vlaanderen. Een terrein kan enkel gereserveerd worden na betaling van het lidgeld. De federatiekaart verzekert de leden tegen lichamelijke ongevallen burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid. Een federatiekaart kan door iedereen op het secretariaat aangevraagd worden. Let wel, deze verzekering werd afgesloten door de Tennis Vlaanderen en niet door TK De Berken. TK De Berken draagt hierin dan ook geen enkele verantwoordelijkheid. We helpen u wel bij de start van administratieve behandeling na een ongeval.

Elk lidmaatschap kan aangevraagd worden via het online inschrijvingsformulier op onze website (www.tcdeberken.be)

Deelnemers in de lentecyclus van de tennisschool hoeven hun lidgeld niet via de club te betalen. Het lidgeld is meegerekend in het lessenpakket.

Het zomerseizoen outdoor start half april en eindigt ongeveer half oktober. Deze data kunnen verschoven worden naargelang de weersomstandigheden.

De leden van TK De Berken kunnen tijdens het zomerseizoen op indoor terreinen spelen bij regen en slechte weersomstandigheden zonder toeslag. Er dient wel rekening gehouden te worden dat organisaties van TK De Berken of van Tennisschool De Berken steeds voorrang hebben op de speelvelden. Reservaties kunnen hierdoor geannuleerd worden door TK De Berken.

 

3. RESERVATIES

Reserveren gebeurt via het reserveringssysteem van Tennis Vlaanderen (www.Tennisvlaanderen.be) of via de speciale knop op de website van TK De Berken (www.tcdeberken.be) met ingave van je lidnummer bij Tennis Vlaanderen en je paswoord. Reserveren kan op elke computer met internetverbinding.

Activiteiten van de tennisclub en lessen en stages van de Tennisschool De Berken hebben steeds voorrang. Het bestuur behoudt zich het recht voor om het reservatieschema te wijzigen voor organisatorische doeleinden, zoals interclubwedstrijden, tornooien, herstellingen, terreinonderhoud, onbespeelbaarheid, etc.

 

4. GASTSPELERS

Leden kunnen ook met een niet-lid spelen, een gastspeler. Deze gastspeler betaald zijn deel van het terrein nl. € 8. De leden zijn mede-verantwoordelijk bij niet betaling van het deel van de gastspeler. Bij niet-betaling zal een volledig terrein worden aangerekend, zijnde € 18.

 

5. BETALINGSMODALITEITEN

Alle betalingen van lidgelden en vaste reservaties gebeuren aan de bar of op rekening van de club.

 

6. TERREINEN, INSTALLATIES & ONDERHOUD

Na het tennissen dient men steeds het terrein volledig te vegen met behulp van de sleepnetten die ter beschikking zijn. Het terrein omvat niet enkel het speelveld, maar ook 2 meter naast en 2 meter achter het speelveld. Na het vegen van het terrein moeten de sleepnetten op de voorziene plaats teruggelegd worden.

Bij droog weer zal het terrein gesproeid moeten worden en dit door de verantwoordelijken achter de toog.

Wanneer er grotere onderhoudswerken nodig zijn zal dit op het reservatiebord vermeld staan. Bij regen en slechte weersomstandigheden zullen de buitenterreinen aangeduid staan op het reservatiebord als "niet bespeelbaar wegens regen".

Het is verplicht het terrein in onberispelijke staat achter te laten. Dus geen persoonlijke voorwerpen, drankblikjes en etensresten achterlaten. Deze dienen in de daartoe voorziene afvalbakken gegooid te worden.

Er mag niet aan het tennisnet gehangen worden noch overgesprongen worden. Ook aan de scheidingsnetten tussen de terreinen (indoor) mag niet gehangen worden.

Het is ten strengste verboden te roken en alcoholische dranken te gebruiken op de terreinen.

Indien men schade aanbrengt binnen de omheining van de terreinen of de voorschriften overtreedt en wanorde veroorzaakt, zal men respectievelijk opdraaien voor de gemaakte kosten en kan de toegang tot de terreinen en de club ontzegd worden.

 

7. KLEDIJ & SCHOEISEL

Tenniskledij is verplicht. Bij het begin van elk zomerseizoen kan de cluboutfit besteld worden. De data voor de pas-en afhaalmomenten zullen via email bekend gemaakt worden.

Op de outdoor terreinen zijn tennisschoenen met vlakke zool (visgraadstructuur) verplicht. Op de indoor terreinen zijn tennisschoenen met gladde zool verplicht. Deze indoorschoenen kunnen steeds gehuurd worden in de club. Bij niet reglementaire tenniskledij of tennisschoenen zal u de toegang tot de tennisterreinen ontzegd worden.

 

8. KLEEDRUIMTE

De club is niet aansprakelijk voor diefstal binnen het sportcomplex.

Het is verboden om sportschoenen af te kloppen tegen de muren van de kleedruimte. Doe dit boven de daarvoorziene roosters voor het terras. Eveneens is het verboden om de schoenen te reinigen in de doucheruimte.

Het is verboden te roken in de kleedruimte en binnen het volledige sportcomplex.

Werp uw afval in de voorziene afvalbakken.

 

9. CLUBHUIS

Dranken worden geleverd en verkocht door de club. Het is verboden om eigen dranken mee te nemen op de terreinen of in het clubhuis en op daarbijhorende terassen.

Het is verboden te roken in het clubhuis en de daaraan verbonden ruimtes.

 

10. WINTERSEIZOEN

Het winterseizoen start de 2e week van september en eindigd de 3e week van april. Het winterseizoen vertegenwoordigd 30 spelende weken. Tijdens het winterseizoen kan men kiezen voor een vaste reservatie voor een bepaalde dag en uur of een losse reservatie op de nog beschikbare vrije terreinen.

 

11. AANDACHT

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur, waarna men zonodig dit reglement ook kan aanpassen.

Wie zich niet aan het clubreglement houdt, riskeert sancties. Bij het herhalen van de feiten kan dit oplopen tot schrappen van de ledenlijst en verwijdering uit de club zonder enige vergoeding of schadeloosstelling.

 

Wij wensen iedereen veel tennisplezier !